Cindy Kooiman                     (voorzitter)               cindy_nelissen@hotmail.com
Judith Coumans                    (penningmeester)   judithcoumans@home.nl   
Hanneke Kuijpers-Ebus      (secretaris)               
hannekekuijpersebus@gmail.com
         

Leden:
Suzanne Versteegen 
Vivian Werson
Jose Bovend'Eerdt
Ankie Winkelmolen
Belinda Cox
Sandra Caris
Miriam Snel
Ralph Beelen
Peggy Meijers
Susan Steeghs
Kristel Sillekens
Remy Geraedts
Ron van Pol
Caroline Linssen
Vera Topeeters