Overblijflocaties
Kinderen van groepen 1 en 2: de gemeenschapsruimte/hal van de kleuters

Kinderen van groepen 3 en 4: in het 1e /voorste lokaal van de BSO/TSO

Kinderen van groepen 5 en 6: in het 2e /achterste lokaal van de BSO/TSO

Kinderen van groepen 7 en 8: in het handenarbeidlokaal (kelder).

Op vrijdag blijven alle kinderen (groepen 5 t/m 8) over in het handenarbeidlokaal (kelder).